Visitez-nous sur Facebook!

Organisatie

Sabine de Tonnac de Villeneuve

Sinds de 33ste editie – anno 2017 – is Sabine de belangrijkste persoon achter de schermen van het Concours de la Chanson Alliance Française. Zij verzorgt namelijk de organisatie. Haar taak is tegelijkertijd gemakkelijk en moeilijk. Gemakkelijk omdat Sabine in de voetsporen trad van Frances Gramende die het Concours jarenlang uitstekend heeft georganiseerd en die aldus de plaats van het Franse chanson in Nederland en België wist te verstevigen. Moeilijk omdat het behouden van dat hoge organisatieniveau bepaald niet vanzelf­sprekend is. Gelukkig is Sabine daar wonderwel in geslaagd. De vol­gende regels, ontleend aan haar website, maken duidelijk waarom.

Sabine heeft Europese Studies gestudeerd in Amsterdam en is beëdigd tolk Frans-Nederlands op juridisch gebied. Daarnaast is ze in de culturele wereld actief als producer. Mensen omschrijven haar als positief ingesteld, een goede organisator, doelgericht, communicatief, en een onafhankelijk denker. Zij kan goed leidinggeven aan complexe projecten waarbij ze ervan geniet met zeer diverse mensen samen te werken. Zij is sensitief voor haar om­geving en in staat de rust en het overzicht te behouden, ook bij crisis en in chaos. Mensen vinden haar een goede mediator. Haar kennis van verschillende talen en ervaring in meerdere Afrikaanse landen maken dat ze een goed inzicht heeft in ver­schillende culturen.